Navigace

Obsah

3.1.2020
Na pozici správy IT se přihlásil pouze Michal Moravec, bude sepsána dohoda o provedení práce.
 
1.1.2020
Na pozici referentky spisové agendy a administrativy nastoupila Bc. Klára Kopecká.
 
1.1.2020
Zvýšila se cena za svoz směsného odpadu - více informací naleznete ZDE
 
18.12.2019
Byl dokončen bezpečnostní řez kanadského topolu u Jordánku a zdravotní řez stromů podél ulice K Radhošti.
 
15.12.2019
Byla dokončena rekonstrukce opěrné zdi v ulici Rokytná.
 
9.12.2019
Na pozici technicko-hospodářského pracovníka se přihlásil pouze Václav Mlejnský a zastupitelstvo schválilo sepsání dohody o provedení práce.
 
9.12.2019
Bylo vypsáno výběrové řízení na správu IT na úřadu MČ.
 
9.12.2019
Zastupitelstvo odhouhlasilo hospodaření v době rozpočtového provizoria.
 
6.12.2019
Byly zahájena rekultivace zeleně v okolí ulice Málkovská a bývalé Donátské cesty.
 
1.12.2019
Nově otevřena Místní knihovna - aktuálně je umístěna v 1. patře budovy úřadu a je prodloužena otevírací doba.
 
25.11.2019
Dokončena revitalizace zeleně v okolí bývalého koupaliště Jordánek (Radhošť). Budou pokračovat dočišťovací práce a umístění laviček.
 
11.11.2019
Bylo vypsáno výběrové řízení na administrativního pracovníka úřadu.
 
11.11.2019
Bylo objednáno nové vánoční osvětlení.
 
10.11.2019
Byl prodán služební vůz úřadu za částku 13.100,- Kč.
 
9.11.2019
Lampiónový průvod posvítil na spadlé hvězdy a pomohl hvězdáři vše napravit.
 
8.11.2019
U polní stezky u čističky někdo vyhodil náklad zmrzlých ryb zabalených do plastových tašek.
 
8.11.2019
Proběhla inventura knihovny.
 
4.11.2019
Začala rekultivace prostoru bývalého koupaliště U Jordánku (Radhošť) a dubové aleje v ulici K Radhošti.
 
23.10.2019
Pan Ilja Žežulka podal výpověď a k 31.12. odchází do důchodu.
 
18.10.2019
Knihovna je přestěhována do prostoru zasedací místnosti.
 
16.10.2019
Dokončena rekonstrukce zasedací místnosti a kanceláře starosty.
 
10.10.2019
Je instalován nový plot u dětského hřiště.
 
7.10.2019
Bylo vypsáno výběrové řízení na technicko-hospodářského pracovníka.
 
1.10.2019
Autobusová linka 227 se, po dokončené opravě mostu přes Rokytku, vrátila na svou pravidelnou trasu.
 
30.9.2019
Karolina Trnková byla zvolena starostkou MČ, JUDr. Ivan Nejedlý byl zvolen místostarostou.
 
27.9.2019
Obdrželi jsme dofinancování ve výši 300.000,- Kč na zajištění havarijního stavu pěrné zdi v ulici Rokytná.
 
16.9.2019
Probíhá mapování studní a vrtů v katastru obce. K dnešnímu dni je nalezeno 10 studní na pozemcích MČ.
 
16.9.2019
Začala rekonstrukce 2 místností v budově úřadu.
 
14.9.2019
Bylo zvoleno zastupitelstvo MČ. Novým členem je JUDr. Ivan Nejedlý.
 
13.9.2019
Proběhlo testování nového stroje na odstraňování plevele z chodníků.
 
6.9.2019
Byla provedena příprava na připojení vody do domku na konečné zastávce autobusu.
 
31.8.2019
Proběhlo Rozloučení s prázdninami, nahlédnětě do fotogalerie.
 
26.8.2019
Bylo objednáno vypracování projetové dokumentace k opravě opěrné zdi v ulici Rokytná.
 
23. - 26.2019
Kdosi ukradl dřevo patřící Lesům Hl. města Prahy resp. Praze, v ulici K Radhošti.
 
22.8.2019
Monitoring výskytu klíšťat v období 2017 - 2018 - podrobnosti ZDE
 
16.8.2019
Termín dokončení rekonstrukce mostu přes Rokytku je stanoven na 30. září.
 
18.8.2019
Byl objednán stroj na odstraňování plevele z komunikací, především chodníků.
 
31.7.2019
Změna přistavení BIO VOK v II. pololetí na odpolední hodiny 13:00 - 16:00.
 
31.7.2019
Odeslána žádost o přistavení druhého kontejneru na plasty na stanovišti Rokytná.
 
30.7.2019
Byly odeslány žádosti o dotace MHMP na rok 2020.
 
22.7.2019
Proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva. Usnesení a zápis naleznete v záložce Úřad - Zastupitelstvo.
 
4.7.2019
Pracovník Lesů hl. m. Prahy provedl kontrolu stavu koryta Rokytky. Je nutné nalézt vhodné řešení pro zajištění průtoku říčky.
 
4.7.2019
Objednán nový plot ze svařovaného pletiva na hřiště.
 
3.7.2019
Podepsána smlouva se společností Nemostav na rekonstrukci zasedací místnosti na úřadě.
 
2.7.2019
Zaslány poptávky na práce spojené se zajištěním opěrné zdi v ulici Rokytná. 
 
1.7.2019
Objednání opravy chodníku na konečné zastávce autobusu "Nedvězí".
 
26.6.2019
Poslaná žádost o investice do infrastuktury.
 
21.6.2016
Společnost Bytecheck provedla odborný audit nemovitostí pronajímaných za účelem bydlení. 
 
20.6.2019
Rada hl. m. Prahy odsouhlasila mimořádnou dotaci ve výši 1 mil. Kč na údržbové práce na opěrné zdi na pozemku č. 62/1 k.ú. Nedvězí u Říčan v ulici Rokytná.
 
17.6.2019
Proběhl audit výpočetní techniky na úřadu MČ.
 
12.6.2019
Jednání s Magistrátem HMP o požadovaných investicích do infrastruktury MČ.
 
10.6.2019
Obhlídka situace na pozemku, kde probíhá demolice hospodářských objektů.
 
10.6.2019
Provedena kontrola kanalizace pod pronajímaným objektem v ulici Potocká.
 
8.6.2019
Dětský den na hřišti ve znamení soutěží, her a armádního běhu. Děti dostaly nové pískoviště.
 
7.6.2019
Instalace nového pískoviště.
 
7.6.2019
Bezplatné zapůjčení stanů na akci Dětský den.
 
7.6.2019
Společnost Safe Trees provedla arboristické posouzení 2 dubů a 1 kanadského topolu.
 
6.6.2019
Jednání na Magistrátu HMP o návrhu revitalizace vodní nádrže V Jordánku (Radhošť).
 
4.6.2019
Pracovníci Lesů hl. m. Prahy odstranili první část nebezpečných stavů vytipovaných větví stromů v ulici Hájová a na dětském hřišti. Další práce jsou naplánovány na podzim.
 
3.6.2019
Byla zahájena oprava mostu přes Rokytku. Autobusová linka 227 končí v ulici Pánkova.
 
29.5.2019
Objednán autobusový přístřešek na konečnou zastávku "Nedvězí".
 
24.5.2019
Instalace závory před stezkou směrem na Královice.
 
13.5.2019
Instalace repasované smaltované cedule Městský úřad společně s novými cedulemi čísla budovy. 
 
8.5.2019
Bezplatné očištění vodním vysokotlakým čističem pomníku padlých za 1. světové války v ulici Břízova.
 
30.4.2019
Pálení čarodějnic
 
29.4.2019
Bezplatné zapůjčení stanů na akci Pálení čarodějnic.
 
27.4.2019
Oprava krytu telekomunikační šachty v ulici Pánkova.
 
25.4.2019
Obhlídka situace na pozemku, kde probíhá demolice hospodářských objektů.
 
25.4.2019
Protipovodňová prohlídka toku Rokytky společně s Lesy hl. m. Prahy, správkyní vodních toků a odboru bezpečnosti Praha 22.
 
24.4.2019
Obhlídka situace na pozemku, kde probíhá demolice hospodářských objektů.
 
13.4.2019
Společnost Sázíme stromy zorganizovala zasazení 30 javorů babyka na cestě směrem na Královice.
 
6.4.2019
Úklid v okolí Rokytky v rámci akce "Ukliďme Česko" se zůčastnilo 25 dobrovolníků.
 
4.4.2019
Zakoupení nádrže na vodu určené k zalévání vysazených stromů.
 
13.1.2019
Prořezání větví a zprůchodnění ulice K Radhošti.