Navigace

Obsah

Svoz nebezpečného odpadu

Úterý 15.10.2019, 17:10 - 17:30 hodin

 
Stanoviště pro svoz nebezpečného odpadu je na parkovišti naproti restauraci "U dvou koček".
Mezi nebezpečný odpad patří například autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje včetně obalů, apod..

 

Přistavení velkoobjemového kontejneru na směsný odpad

Sobota 19.10.2019, 12 - 16 hodin, stanoviště Letní/Břízova
Sobota 16.11.2019, 12 - 16 hodin, stanoviště Rokytná

 
U kontejneru je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů.
 
Do velkoobjemového kontejneru lze například odložit:
- starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany, WC mísy, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty
Naopak nelze zde odložit:
- živnostenský odpad, nebezpečný odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, televizory, počítače, lednice, mrazáky či sporáky
 
Služba je hrazena z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy.

Umístění velkoobjemových kontejnerů na smíšený odpad