Navigace

Obsah

Zastupitelstvo

 
Dne 25. března rezignoval na funci starosty i mandát zastupitele Radek Slavík.

Téhož dne, ale s platností od 1. dubna rezignovala Mgr. Zuzana Máchová na funkci místostarostky i mandát zastupitelky.

Dne 29. dubna složil slib nový zastupitel Václav Mlejnský.

Od totoho dne pracuje zastupitelstvi jako 4 členné.
Pravomoce současného zastupitelstva jsou omezené, konkrétní úkony vyplývají ze zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb, § 89 odst. 1 a 2. Mezi zásadní omezení patří právo volit starostu a místostarostu, nabývat či převádět hmotný nemovitý majetek, rozhodovat o peněžních fondech městské části a mnoho dalších. Máme však právo schvalovat rozpočet a hospodařit podle něj. V praxi to znamená, že můžeme pokračovat v naplánovaných činnostech.
 
 

Členové zastupitelstva               

  • pověřená představitelka:  Karolina Trnková
  • zástupce pověřené představitelky:  Václav Pokorný 
  • členka zastupitelstva:  Pavla Moravcová       
  • člen zastupitelstva:  Václav Mlejnský   

Kontrolní výbor

  • předsedkyně:  Karolina Trnková
  • členové:   Pavla Moravcová, Václav Mlejnský

Finanční výbor

  • předseda:  Václav Pokorný  
  • členové:    Markéta Kintlová, Kateřina Hornáková

Výbor inventurní

  • předseda: ---
  • členové: Ilja Žežulka, Jitka Okrouhlá