Navigace

Obsah

odpad
Týdenní svoz směsného/domovního odpadu probíhá každé úterý v nočních hodinách.

 

Svoz nebezpečného odpadu

Stanoviště pro svoz nebezpečného odpadu je na parkovišti naproti restauraci.

Termíny na rok 2019 ještě nejsou stanoveny.

Mezi nebezpečný odpad patří například autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje včetně obalů, apod..

 

Přistavení velkoobjemového kontejneru na směsný odpad

Sobota 15.12.2018, 9 - 13 hodin, stanoviště Lednová

U kontejneru je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů.

 

Do velkoobjemového kontejneru lze například odložit:

- starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany, WC mísy, sportovní náčinní, autosklo, kovové předměty

Naopak nelze zde odložit:

- živnostenský odpad, nebezpečný odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, televizory, počítače, lednice, mrazáky čí sporáky

 

Služba je hrazena z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy.

 

Umístění velkoobjemových kontejnerů na smíšený odpad