Nedvězí, městská část Praha
Nedvězí
Městská část Praha

Hledáme nájemce prodejny potravin

Nájemné ve výši 1,- Kč/rok + zálohy na energie. Prostor o celkové výměře 46,2 m2 zahrnuje nevybavenou prodejní plochu o výměře 37,5 m2, pracovní zázemí 3 m2, wc 2,1 m2 a sklad 3.6 m2.

z v e ř e j ň u j e

v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona o hl. městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.)

v platném znění.

zá m ě r

na pronájem nebytového prostoru prodejny potravin

 

v budově svěřené městské části Praha - Nedvězí do správy na základě obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

Identifikace nebytového prostoru

Nově vybudovaný prostor v 1. nadzemním podlaží v objektu budovy úřadu MČ, č.p. 15, ulice Únorová, Praha 10, postavené na pozemku parc. č. 122, k.ú. Nedvězí u Říčan, LV č. 181, Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu.

 

Prostor o celkové výměře 46,2 m2 zahrnuje nevybavenou prodejní plochu o výměře 37,5 m2, pracovní zázemí 3 m2, wc 2,1 m2 a sklad 3.6 m2. Vytápění sálavými stropními panely, poplachový zabezpečovací systém, elektroinstalace navržena s ohledem na variabilní umístění mrazících boxů.

 

Účel nájmu:   provozování prodejny potravin / koloniálu

Doba nájmu: určitá na 5 let s možností prodloužení

Nájemné:       nájemné ve výši 1,- Kč/rok + zálohy na energie ve výši 2.000,- Kč/měsíc spojené s provozem prostoru (vodné, stočné, elektřina) účtované 1x ročně dle faktické spotřeby

Prohlídka prostoru po domluvě.

Požadavky na provozovatele

 • Garance dostupnosti sortimentu základních čerstvých, trvanlivých a sezóních potravin a nápojů
 • Provoz obchodu ve všední dny minimálně 6 hodin v časovém rozmezí mezi 7:00 - 17:00, v sobotu provoz minimálně od 7:00 do 11:30.
 • Zákaz prodeje lihovin v plastovém či „krabicovém“ balení a v balení určeném k přímé konzumaci (tvrdý alkohol v balení menším než 0,5 dcl).
 • Striktní dodržování právních předpisů na ochranu zdraví (protikuřácké zákony, zákon o značení lihu apod.).
 • Výhodou je nabídka regionálních potravin, opakovatelné/ekologické obaly, chráněná pracovní místa.

Předložené nabídky musí obsahovat

 • Popis vlastní koncepce provozování obchodu potravin včetně provozní doby, max. rozsah 4x A4
 • Popis sortimentu
 • Předpokládané personální zajištění
 • Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zájemce zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, kopie dokladu o oprávnění k podnikání.
 • Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
 • Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

(Uchazeč ve své nabídce využije pro tato prohlášení poskytnutý vzor)

 

Vyhodnocení nabídek

Hodnocena bude kvalita a realističnost nabídky jako celek.

 

Dokumenty ke stažení z elektronické úřední desky či k vyzvednutí na podatelně úřadu MČ

Technické výkresy nebytového prostoru, Vzor čestného prohlášení, Vzor nájemní smlouvy

 

Poučení

Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit

své nabídky, a to písemně, prostřednictvím podatelny úřadu MČ Praha - Nedvězí, k rukám

níže uvedené kontaktní osoby, nejpozději do 40 dnů ode dne vyvěšení záměru..

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo od záměru odstoupit.

Kontaktní osoba:

Karolina Trnková, starostka MČ, telefon: +420 702 251 337, e-mail: starosta@mcnedvezi.cz

Zveřejněno od: 3.8.2022 do: 21.8.2022

Datum vložení: 3. 8. 2022 12:39
Datum poslední aktualizace: 3. 8. 2022 12:43
Autor: Správce Webu

Co se děje v Nedvězí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
2
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1 2 3 4

VOLBY 2022

23. a 24. září 2022
 • volby do zastupitelstva MČ
 • volby do zastupitelstva Magistrátu hl. města Prahy
 • I. kolo volby do Senátu Parlamentu České republiky
 
30. září a 1. října 2022
 • případné II. kolo volby do Senátu Parlamentu České republiky

Více ZDE

Nedvězský žurnál

žurnál

Místní knihovna

2.400 knih
50 audioknih
výtvarný kroužek
20 společenskýh her
dětský koutek
SEMÍNKOVNA
 
 ---  Otevřeno  ---
prázdniny 1.7. - 31.8.2022
Po, St: 8 - 12, 13 - 17 hodin
 
.... více ZDE

COVID-19

Aktuální informace koronavirus.mzcr.cz

Desinfekce AntiCOVID
k vyzvednutí zdarma v budově úřadu MČ

Pomoc pro seniory

INFORMAČNÍ LINKA
800 160 166

-
KRIZOVÁ LINKA ŽIVOT 90
800 157 157

Usnesení zastupitelstva

Jednotlivá usnesení zastupitelstva městské části naleznete ZDE

Český statistický úřad

 
Vše o hlavním městě Praze naleznete v dokumentech Českého statistického úřadu
 

Dokumenty PDF

Dokumenty ve formátu PDF,
které jsou ke stažení na těchto stránkách můžete prohlížet pomocí programu

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
2
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1 2 3 4