Nedvězí, městská část Praha
Nedvězí
Městská část Praha

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

 

Termíny svozů naleznete ZDE

Stanoviště pro svoz nebezpečného odpadu a jedlých olejů je na parkovišti naproti restauraci, ulice Hájová.
Mezi nebezpečný odpad patří například:
– rozpouštedla
– kyseliny
– zásady
– fotochemikálie
– pesticidy
– odpad s obsahem rtuti (napr. teploměry)
– olej a tuk s nebezpečnými vlastnostmi
– barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
– detergenty obsahující nebezpecné látky (čisticí prostředky)
– léčiva
Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!
– jedlý olej a tuk (v uzavrených PET lahvích)

 

Přistavení velkoobjemového kontejneru

U kontejneru je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů.

Do velkoobjemového kontejneru lze například odložit:
- starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany, WC mísy, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty
Naopak nelze zde odložit:
- živnostenský odpad, nebezpečný odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, televizory, počítače, lednice, mrazáky či sporáky
 
Služba je hrazena z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy.

Umístění velkoobjemových kontejnerů na smíšený odpad

LÉKY

Nepoužitelná léčiva mohou občané odevzdat ve všech lékárnách. Dále je možné nepoužitelná léčiva bezplatně odevzdat na sběrných dvorech hl. m. Prahy, nebo při mobilním sběru nebezpečného odpadu.

 

RTUŤOVÉ TEPLOMĚRY

Rozbité rtuťové teploměry jsou nebezpečným odpadem a při manipulaci s nimi je nutné dodržet určitá bezpečnostní opatření. Rtuť je těkavá toxická látka a v žádném případě není možné ji vyhodit do komunálního odpadu! Pro lidské zdraví jsou z rozbitého teploměru nebezpečné hlavně páry, které se ze rtuti uvolňují. Z tohoto důvodu je naprosto nevhodné rtuť uklízet prostřednictvím vysavače. Místnost, kde k rozbití došlo, je vhodné důkladně vyvětrat a kuličky rtuti shromáždit např. pomocí tvrdého papíru do pevné uzavíratelné nádobky. Takto zabezpečený odpad lze odevzdat ve sběrných dvorech nebo při mobilním sběru nebezpečného odpadu.

 

INJEKČNÍ STRÍKAČKY

Injekční stříkačky není možné odevzdat v lékárnách, jelikož lékárny nejsou povinny ani oprávněny tento druh odpadu od občanu odebírat. Dále uvádíme stanovisko Státního zdravotního ústavu: „Pacienti, kteří potřebují odstranit použité ostré předměty, například injekční stříkačky, jehly z inzulínových per diabetiku apod., které vznikly jako odpad po aplikaci léčiv, postupují tak, že tzv. ostrý odpad, který je dle Katalogu odpadu (vyhláška c. 93/2016 Sb., v platném znění) zařazen pod kód odpadu 18 01 01* a je odpadem nebezpečným, odevzdají v nádobě k tomu účelu určené na stanovené shromažďovací místo pro nebezpečný zdravotnický odpad, například ve zdravotnickém zařízení - na poliklinice, v nemocnici a podobně. Výše jmenovaný odpad tedy nelze v žádném případě považovat za odpad komunální a je třeba jej odstraňovat jako odpad nebezpečný na náklady zdravotnického zařízení, v němž byla léčba pacientovi předepsána. Tento odpad vzniká v důsledku léčby pacienta. Shromažďování použitých „ostrých předmětu“ není v kompetenci lékáren, které k tomu ve většině případů nemají oprávnění; lékárny jsou povinny dle zákona c. 378/2007 Sb., o léčivech v platném znění převzít od fyzických osob pouze tzv. nepoužitelná léčiva. Ani v případě, že Vám zbyde část léčiva např. v injekci, není možné toto považovat za léčivo, které lze v lékárně odevzdat. Důvodem je, že by se při manipulaci s těmito odpady mohli pracovníci lékárny nebo následně svozové společnosti poranit, je tedy irelevantní, zda v injekci je či není zbytek léčiva. (Na ostré odpady se používá speciální pevný box s bezpečnostním uzávěrem, který se následně celý spálí ve spalovně, aby při manipulaci nedošlo k poranění.) V případě nalezení infekčního materiálu či injekční stříkačky nebo jehly na zemi například po narkomanech, kontaktujte ihned Městskou policii na lince 156, policisté jsou vybaveni pro bezpečné odebrání a následnou likvidaci tohoto materiálu.

 

Český statistický úřad

 
Vše o hlavním městě Praze naleznete v dokumentech Českého statistického úřadu
 

Dokumenty PDF

Dokumenty ve formátu PDF,
které jsou ke stažení na těchto stránkách můžete prohlížet pomocí programu

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.