Nedvězí, městská část Praha
Nedvězí
Městská část Praha

Volby

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb. 
 
Termín voleb: 
13. a 14. ledna 2023 (I. kolo)
případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023
 

Voličské průkazy

 

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů umožňuje podle ustanovení § 33 volit rovněž na voličský průkaz, který opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR i v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem, případně kompletní sadu hlasovacích lístků.

KDE A JAKÝM ZPŮSOBEM LZE O VOLIČSKÝ PRŮKAZ ŽÁDAT?

Volič může požádat již ode dne 1.7.2022 městský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu, v našem případě Úřad městské části Praha - Nedvězí, Únorová 15/3, 103 00 Praha 10 – Nedvězí u Říčan o vydání voličského průkazu, a to:

  • Na základě osobní žádosti nejpozději do dvou dnů přede dnem voleb tj. do 11.1.2023  do 16 hod podáním žádostí o vydání voličského průkazu, kterou je možné stáhnout ZDE (301.23 kB) nebo v budově úřadu městské části, tel. 267 710 823, v úředních hodinách:

             PO a ST 08-12.00 13.00-17.00 hod

  • Podáním v listinné nebo elektronické podobě doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 6.1. 2023 příslušnému obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu v zahraničí. Podání v listinné podobě musí být opatřené úředně ověřeným podpisem voliče.
  • Přes portál občana – po přihlášení do Portálu občana bude moci volič jednoduše vytvořit žádost a zaslat ji přes datovou schránku příslušnému obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 6.1.2023 do 16 hod.

Voličské průkazy budou vydávány od 29.12.2022. Předání může proběhnout osobním převzetím na ÚMČ Praha – Nedvězí nebo může být předáno osobě s plnou mocí, z níž vyplyne oprávnění k převzetí voličského průkazu. Další z možností je i zaslání na adresu, kterou uvede volič v žádosti.

Volič, který výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad vydá voličský průkaz pro obě kola (dva voličské průkazy).

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek také požádat v době mezi prvním a druhým kolem volby. V této době může vydávat obecní úřad voličský průkaz nejpozději do dvou dnů před prvním dnem hlasování ve II. kole volby, tj. do 25.1.2023 do 16 hod.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 
Další informace k volbám jsou ZDE
 
 

Co se děje v Nedvězí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15
1
16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

VOLBY 2023

  • volba prezidenta republiky

13. a 14. ledna 2023

případné II. kolo  27. a 28. ledna 2023

Více ZDE

Nedvězský žurnál

žurnál

Místní knihovna

2.400 knih
50 audioknih
výtvarný kroužek
20 společenskýh her
dětský koutek
SEMÍNKOVNA
 
 ---  Otevřeno  ---
Po, St: 8 - 12, 13 - 17 hodin
So: 10 - 12
 
.... více ZDE

COVID-19

Aktuální informace koronavirus.mzcr.cz

Desinfekce AntiCOVID
k vyzvednutí zdarma v budově úřadu MČ

Pomoc pro seniory

INFORMAČNÍ LINKA
800 160 166

-
KRIZOVÁ LINKA ŽIVOT 90
800 157 157

Usnesení zastupitelstva

Jednotlivá usnesení zastupitelstva městské části naleznete ZDE

Český statistický úřad

 
Vše o hlavním městě Praze naleznete v dokumentech Českého statistického úřadu
 

Dokumenty PDF

Dokumenty ve formátu PDF,
které jsou ke stažení na těchto stránkách můžete prohlížet pomocí programu

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15
1
16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1