Nedvězí, městská část Praha
Nedvězí
Městská část Praha

zasedání č. 3-2024, 13.6.2024

PROGRAM

ZÁPIS JEDNÁNÍ  

SCHVÁLENÁ USNESENÍ

Zastupitelstvo MČ Praha – Nedvězí schvaluje závěrečný účet MČ Praha-Nedvězí za rok 2023 bez výhrad. 1/3/2024

Zastupitelstvo MČ Praha – Nedvězí schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc. č. 293/9 k.ú. Nedvězí u Říčan s oprávněným - společností Quantcom, a.s. a investorem - společností Ředitelství silnic a dálnic s.p.. Věcné břemeno spočívá v právu zřídit, vést, provozovat a udržovat na pozemku podzemní komunikační vedení.

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úplata 10.000,- Kč.
2/3/2024

Zastupitelstvo MČ Praha – Nedvězí schvaluje uzavření smlouvy o nabytí a zřízení břemene služebnosti k pozemku parc. č. 293/9 k.ú. Nedvězí u Říčan s oprávněným - společností T-Mobile Czech Republic a.s. a investorem - společností Ředitelství silnic a dálnic s.p..

Věcné břemeno spočívá v právu umístění stavby telekomunikačního vedení na pozemku a v právu vstupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění běžného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav.

Věcné břemeno bude zřízeno jako časově neomezené, jednorázová úplata 10.000,- Kč.
3/3/2024

Zastupitelstvo MČ Praha – Nedvězí schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc. č. 293/9 k.ú. Nedvězí u Říčan s oprávněným - společností NET4GAS, s.r.o. a investorem - společností Ředitelství silnic a dálnic s.p..

Věcné břemeno spočívá v právu zřídit, provozovat a udržovat inženýrskou síť – podzemní vedení vysokotlakého plynovodu.

Věcné břemeno bude zřízeno jako časově neomezené, jednorázová úplata 20.000,- Kč.

4/3/2024

Zastupitelstvo MČ Praha – Nedvězí schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc. č. 281/59 a 282/6 k.ú. Nedvězí u Říčan ve prospěch společnosti ČEPS, a.s..

Věcné břemeno spočívá v právu zřídit, provozovat a udržovat přenosovou soustavu – nadzemní vodiče elektrické energie.

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úplata 14.933,- Kč.
5/3/2024

Zastupitelstvo MČ Praha – Nedvězí schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic s.p. k části pozemku parc. č. 293/9 k.ú. Nedvězí u Říčan o výměře 35 m2. Jedná se o dočasný zábor na 1 rok, výše nájemného 5.145,- Kč.

Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce úřadu MČ v termínu 29.5. – 13.6.2024.
6/3/2024

Zastupitelstvo MČ schvaluje uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci střechy na budově úřadu MČ společností NEMOSTAV – stavíme nemovitosti s.r.o. s celkovou cenou 1.755.669,65 Kč včetně DPH, dle podmínek výběrového řízení.

Zastupitelstvo MČ schvaluje navýšení kapitoly rozpočtu odpa 6171 položka 6121 o částku 200.000,- Kč převodem z kapitoly odpa 3612 položka 6121.
7/3/2024
Zastupitelstvo MČ schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2024 - účelová investiční dotace na vybudování bytového domu ve výši 25 000,0 tis Kč, dle přílohy č. 1. 8/3/2024
Zastupitelstvo MČ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2024, dle přílohy č. 1. 9/3/2024
Zastupitelstvo MČ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2024, dle přílohy č. 1. 10/3/2024
Zastupitelstvo MČ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2024, dle přílohy č. 1. 11/3/2024
Zastupitelstvo MČ bere na vědomí opravu rozpočtového opatření č. 2/2024, dle přílohy č. 1. 12/3/2024 

Co se děje v Nedvězí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
2
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1 2 3
2
4

Nedvězský žurnál

žurnál

Místní knihovna

2.400 knih
50 audioknih
výtvarný kroužek
20 společenskýh her
dětský koutek
SEMÍNKOVNA
 
 ---  Otevřeno  ---
Po, St: 8 - 12, 13 - 17 hodin
So: 10 - 12
 
.... více ZDE

Pomoc pro seniory

INFORMAČNÍ LINKA
800 160 166

-
KRIZOVÁ LINKA ŽIVOT 90
800 157 157

Usnesení zastupitelstva

Jednotlivá usnesení zastupitelstva městské části naleznete ZDE

Český statistický úřad

 
Vše o hlavním městě Praze naleznete v dokumentech Českého statistického úřadu
 

Dokumenty PDF

Dokumenty ve formátu PDF,
které jsou ke stažení na těchto stránkách můžete prohlížet pomocí programu

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
2
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1 2 3
2
4