Nedvězí, městská část Praha
Nedvězí
Městská část Praha

zasedání č. 2-2024, 25.4.2024

PROGRAM

ZÁPIS JEDNÁNÍ

SCHVÁLENÁ USNESENÍ

Zastupitelstvo MČ schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků ve správě Městské části Praha – Nedvězí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 1/2/2024 + PŘÍLOHA

Zastupitelstvo MČ schvaluje umístěním schodiště na parcele č. 140/15 v k.ú. Nedvězí u Říčan sloužící ke vstupu do přístavby bytového domu Únorová 13/9, parc. č. 141, a to pod podmínkou, že stavebník získá k danému záměru veškerá kladná stanoviska dotčených orgánů. Žádost tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení. Zastupitelstvo MČ pověřuje starostku připravit Smlouvu o zřízení věcného břemene ke schodišti, které bude umístěné na parcele č. 140/15 v k.ú. Nedvězí u Říčan.

2/2/2024

Zastupitelstvo MČ schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí tak, jak byl předložen dne 17.4.2024. Návrh tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

3/2/2024

Zastupitelstvo MČ schvaluje uzavření smlouvy o dílo na stavební úpravy objektu č.p. 87, na parc. č. 134/4 k.ú. Nedvězí u Říčan s vítězem výběrového řízení společností NEMOSTAV – stavíme nemovitosti s.r.o., celková cena 3.579.801,- Kč včetně DPH, dle podmínek výběrového řízení. Zpráva výběrové komise tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

4/2/2024

Zastupitelstvo MČ schvaluje na základě výběrového řízení uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci střechy na budově úřadu MČ společností PILON s.r.o. s celkovou cenou 1.561.626,- Kč včetně DPH, dle podmínek výběrového řízení. Zpráva výběrové komise tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení. Zastupitelstvo MČ schvaluje navýšení kapitoly rozpočtu odpa 6171 položka 6121 o částku 100.000,- Kč převodem z kapitoly odpa 3612 položka 6121.

5/2/2024

Zastupitelstvo MČ schvaluje následující zásadní připomínky k Územně analytickým podkladům hl. m. Prahy 2024, konkrétně k záměru K-DA-0067 (OZL-061). Tyto připomínky jsou založené na zveřejněné dokumentaci záměru „Stavba č. 44811: Aglomerační okruh Pacov“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

6/2/2024

Zastupitelstvo MČ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2024, dle přílohy č. 1.

7/2/2024
Zastupitelstvo MČ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2024, dle přílohy č. 1. 8/2/2024
Zastupitelstvo MČ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2024, dle přílohy č. 1. 9/2/2024
Zastupitelstvo MČ bere na vědomí uzavření Darovací smlouvy k věcnému daru na psí hřiště v hodnotě 35.000,- Kč, dárce společnost Nestlé Česko s.r.o.. 10/2/2024
Zastupitelstvo MČ bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru ze dne 16.4.2024. 11/2/2024
Zastupitelstvo MČ bere na vědomí objednávku opravy vodovodní přípojky pro objekt Slámova 87 v celkové výši 189.980,- Kč. 12/2/2024
Zastupitelstvo MČ bere na vědomí objednávku dopravní studie doplnění chodníkových ploch a úpravy křižovatek na ulici Pánkova a Málkovská v celkové výši 137.940,- Kč pro společnost TODIM s.r.o.. 13/2/2024

 

Co se děje v Nedvězí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
2
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1 2 3
2
4

Nedvězský žurnál

žurnál

Místní knihovna

2.400 knih
50 audioknih
výtvarný kroužek
20 společenskýh her
dětský koutek
SEMÍNKOVNA
 
 ---  Otevřeno  ---
Po, St: 8 - 12, 13 - 17 hodin
So: 10 - 12
 
.... více ZDE

Pomoc pro seniory

INFORMAČNÍ LINKA
800 160 166

-
KRIZOVÁ LINKA ŽIVOT 90
800 157 157

Usnesení zastupitelstva

Jednotlivá usnesení zastupitelstva městské části naleznete ZDE

Český statistický úřad

 
Vše o hlavním městě Praze naleznete v dokumentech Českého statistického úřadu
 

Dokumenty PDF

Dokumenty ve formátu PDF,
které jsou ke stažení na těchto stránkách můžete prohlížet pomocí programu

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
2
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1 2 3
2
4